content image

Het reddende evangelie van Jezus Christus

 

In deze donkere tijd is het meer dan ooit nodig om het licht van Gods liefde en heil te laten schijnen. Overal ter wereld zijn mensen gewond, beschadigd, verlaten en verloren. Jezus zegt: “Want de Mensenzoon is gekomen om mensen die weggelopen waren, te zoeken en te redden.” (Lukas 19:10)