Bedankt voor uw donatie.

U kun uw donatie doen door het benodigde bedrag over te maken naar: Stichting Metalbijbel Nederland, op rekeningnummer: NL96 ABNA 0114 3350 60.

Momenteel wordt er nog gekeken naar de mogelijkheid om ook via (eenmalige) machtiging te doneren.

Indien er is aangegeven dat u graag de Metalbijbel en/of CD ontvangt zal deze worden opgestuurd nadat de donatie is binnengekomen. Vergeet in dat geval niet om ook uw naam en adresgegeven te vermelden, zodat we weten waar het heengestuurd mag worden.