Wat doen wij?

 

Als Stichting Metalbijbel Nederland hebben wij het tot ons doel gemaakt het Woord van God te brengen naar een groep die vaak vergeten of vermeden wordt, namelijk de liefhebbers van rock- en metalmuziek in Nederland. Onder hen willen we graag het Evangelie van God brengen. Wij doen dit onder andere door met een toegewijd team van enthousiaste vrijwilligers op de verschillende rock- en metalfestivals aanwezig te zijn, en daar de Bijbels uit te delen. Ons doel hierbij is om zoveel mogelijk metalheads te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Dit doen we door hen vrijblijvend een gratis Metalbijbel aan te bieden, maar ook door hen op gelijke voet te benaderen en te tonen dat ook zij er voor Christus absoluut toe doen. Dit heeft al heel vaak mooie gesprekken mogen opleveren.

Daarnaast willen we een brug slaan tussen deze mensen en de Kerk. Een veelvoudig terugkerend onderwerp in de besprekken op festivals laat zien dat veel van hen vaak een kerkelijke achtergrond hebben, maar uit teleurstelling verlaten hebben. Wij willen door open en eerlijke gesprekken bestaande vooroordelen en onbegrip binnen de Kerk trachten te verminderen, zodat weer een ieder zich welkom mag voelen.